زندگی نامه

زندگی نامه محترم حامد ننگیالی کبیری مستشار و سرپرست جنرال قونسلگری

  • حامد ننگیالی کبیری فرزند محمد کبیر در سال ۱۳۷۰ در شهر کابل در یک خانواده روشن فکر و اهل علم دیده به جهان گشود. ایشان تعلیمات ابتدایی و متوسطه خویش را در مکتب عبدالهادی داوی در شهر کابل به پایان رسانیده و سند لیسانس را در رشته کمپیوتر ساینس در سال ۱۳۹۲ خورشیدی از پوهنتون کابل بدست آورده است.
     پس از اتمام پوهنتون ایشان برنامه‌های متعددی را برای نسل جوان بنا نهاد تا رسالت خویش را در کنار فرزندان دیگر این خاک ادا کند و سپس ایشان به هدف خدمت به نسل جوان منحیث استاد در پوهنتون‌های خصوصی به شغل مقدس تدریس پرداخت. در کنار تدریس، ایشان به مدت چهار سال در بخش های مختلف وزارت امور خارجه ایفا وظیفه نموده و بعداً سمت ریاست تکنالوژی معلوماتی این وزارت را به مدت سه سال بعهده گرفت، آقای کبیری دراین جریان با راه اندازی سیستم های الکترونیک گام های عملی را در تطبیق حکومتداری خوب و الکترونیک برداشت و به یکی از جوانترین چهره های سکتور تکنالوژی و معلوماتی در کشور مبدل گردید. ایشان با روحیه بلندی خدمت رسانی و حب وطن تا کنون ده‌ها لوح تقدیر را از سوی نهاد‌های مختلف دولتی و غیر دولتی به پاس خدمات جدید و مبتکرانه در عرصه تکنالوژی و خدمت رسانی به شهروندان دریافت نموده است.
    از میان دست‌آورد های ایشان می‌توان برنامه های: گزارش دهی برای وزارت خارجه، طرح آنلاین سازی ریاست دفتر وزارت خارجه و مدد معاش اشاره کرد که هر کدام دولت جمهوری اسلامی افغانستان را در امر خدمت رسانی، شفافیت و موثریت کمک به سزایی رسانیده است را عنوان کرد.
    آقای کبیری در تمامی سمت های که تا کنون عهده دار بوده، در امر آوردن اصلاحات و تطبیق حکومت داری الکترونیک و خوب گام های ارزشمندی را برداشته که او را به یکی از جوانترین کادر های حکومت مبدل کرده است. آقای کبیری با اشتراک در سیمینار های آموزشی ملی و بین المللی تجارب ارزشمندی را در بخش امنیت سایبری کسب کرده است.
    حامد ننگیالی کبیری در حال حاضر به حیث مستشار و سرپرست جنرال قونسلگری جمهوری اسلامی افغانستان دربن-المان ایفا وظیفه مینماید. موصوف در تلاش راه اندازی سیستم اخذ وقت ملاقات که یک طرح جامع و فوق العاده در امر تسهیل خدمت رسانی به شهروندان کشور و همچنان اصلاحات ویب سایت قونسلگری به ۳ زبان که نیاز مبرم می‌باشد و افزون بر آن سیستم پیگیری پیشرفت و طی مراحل اسناد را بمنظور ارایه خدمات سریع و آسان برای هموطنان عزیزمان درالمان در دستور کار خود دارد.