خدمات قونسلی

به صفحه بخش قونسلی جنرال قونسلگری جمهوری اسلامی افغانستان مقیم بن - جرمنی خوش آمدید

خدمات ذیل را برای افغان های مقیم بن -جرمنی ارایه 

ویزه

۱۰۰ یورو

معلومات بیشر...

پاسپورت

محصول: ۱۲۰ یورو برای ۵ سال ۲۴۰ یورو برای ۱۰ سال

معلومات بیشر...

تذکره غیابی

9 EURO

معلومات بیشر...

تائید تذکره

9 EURO

معلومات بیشر...

اجازه نامه سفر به افغانستان

FREE

معلومات بیشر...

تائیدی جواز رانندگی

0

معلومات بیشر...

وکالت خط

125 EURO

معلومات بیشر...

حثر وراثت

125 EURO

معلومات بیشر...

سند مجردی

50 EURO

معلومات بیشر...

سند تولدی

10 EURO

معلومات بیشر...

زوحیت خط (سند ازدواج)

50 EURO

معلومات بیشر...

عدم مسولیت

10 EURO

معلومات بیشر...